Obchodní centrum NIMIRU Havlíčkův Brod (ulice Masarykova u OMW)

Vážení spoluobčané Havlíčkova Brodu,

jak by asi řekl nejen Karel Havlíček Borovský, ale i pan Hašek ústy svého dobrého vojáka Švejka - "Dobojováno!". Od roku 1997 jsme se snažili, jako místní společnost,  v rámci své celorepublikové činnosti, zajistit soukromé investory z oblasti služeb, i do našeho města Havlíčkův Brod. V roce 1997 se nám podařil projekt pro investici společnosti BILLA, která odkoupila v té době již neprovozovaný majetek městských jatek, a na jejich místě dnes provozuje svojí obchodní jednotku v našem městě. V roce 2005 jsme se dohodli se společností TESCO Stores ČR, o společné realizaci projektu obchodního centra TESCO v Havlíčkově Brodě. Objem této soukromé investice byl ve výši více jak 170 MIO Kč a v té (i dnešní) době byl druhou nejvyšší soukromou investicí, po japonské společnosti Futaba. Projekt TESCO poskytoval 200 pracovních míst, roční příspěvek do MHD města ve výši kolem 500.000,-Kč a především pro město investici do technické infrastruktury (dopravní stavby dvou vzájemně koordinovaných světelných křižovatek, dopravní stavby části jihozápadního obchvatu v délce cca 300m v technických podmínkách komunikace I.třídy, nové chodníky a veřejné osvětlení, oprava stávajících chodníků, rekonstrukce cesty k vodojemu, vybudování melandrů a parkové úpravy v části neexistujícího potůčku od zahradnictví, k prvnímu z Pivovarských rybníčků, a pod.) o objemu cca 20.000.000,-Kč, které investor - společnost TESCO, odsouhlasila městu převést po kolaudaci do majetku města za 1,-Kč!!! Dalším bonusem by byl objem subdodávek pro místní společnosti při výstavbě obchodního centra ve výši minimálního objemu 50.000.000,-Kč, a to ve sféře nejen stavební, ale i služeb. K tomu je nutné připomenout, že projekt obchodního centra se po dohodě mezi společnostmi TESCO a NIMIRU, měl realizovat u ulice Masarykova v lokalitě u stávající čerpací stanice OMW, a tato lokalita byla a je podle platného územního plánu města Havlíčkův Brod (z roku 1995, a i podle konceptu nového územního plánu) městem připravena pro investici charakteru Obchodního centra - velkoplošné prodejny. Podle Stavebního zákona, je Územní plán zákonem a jeho pořizovatelem je obec, tedy v tomto případě město Havlíčkův Brod. Dlouze jsme řešili se společností TESCO umístnění její obchodní jednotky v Havlíčkově Brodě. Požadavek byl, co nejblíže k centru města. Naše společnost již měla v té době velmi dobré zkušenosti, na kterých postavila i projekt TESCO Havlíčkův Brod tak, aby splnil požadavky pro investora a zároveň přinesl městu nejen konkurenci do služeb pro jeho občany, ale především potřebné investice. Vypracovaná analýza investice pro společnost TESCO dokladovala, že optimální lokalitou není např. starý Pleas, nebo nemovitosti bývalé stavební společnosti Stavba na ulici Humpolecká, ale lokalita u ulice Masarykova u ČS PHM OMW. Analýza obsahovala především řešení dopravní dostupnosti pro klienty ze sídlišť města a ze spádové oblasti. Věděli jsme, že jakékoliv jiné umístnění stavby obchodního centra mimo námi doporučenou lokalitu, zatíží dopravní provoz na ulici Masarykova a Žižkova, a to nejen občany města, ale i klientelou ze spádové oblasti, která je největší od Golčova Jeníkova, Chotěboře a Světlé nad Sázavou. Bohužel směr Světlá nad Sázavou bylo nemožné vést jinudy, než přes světelnou křižovatku ulic Ledečská a Masarykova. Jako podmínku realizace jsme stanovili i rekonstrukci stávajících dvou křižovatek (u PENNY Marketu a u konce obchvatu),s vědomím, že podle platné legislativy a technických norem, vyžaduje tato investice rekonstrukci pouze jedné křižovatky - a to stávajícísvětelné  u ČS PHM OMW, která by se rozšířila o další komunikaci v trase plánovaného jihozápadního obchvatu města. Našim cílem bylo, aby investice TESCA vyřešila velmi komploikovanou dopravní situaci výše uvedených křižovatek, především u PENNY Marketu, kde docházelo často ke kolizi mezi dopravním prostředkem a chodcem. Naše společnost musela několikrát tvrdě obhajovat námi stanovené podmínky u investora, které byly výhodné pro město, ale méně pro něj.

Neočekávali jsme ovace ze strany města, po dohodě se společností TESCO ve věci nákladů a zahájení činnosti na tomto projektu,  ale měli jsme dobrý pocit, že investor musí investovat nemalé finanční částky tam, kde to bylo nutné - tedy do dopravních staveb. Tím by se zabezpečila nejen obslužnost obchodního centra, ale především bezpečnost v této lokalitě na ulici Masarykova. Při zahájení projektu jsme měli dobrý pocit  z toho, že projekt bude na okraji města a nezkomplikuje již tak přetíženou dopravu v centru města, že objem investic do dopravních staveb vyřeší nebezpečnou křižovatku u Penny Marketu, že projekt je v souladu s platným územním plánem města, že zajistíme nová pracovní místa, práci pro místní stavební firmy a taky zlepšíme tímto projektem konkurenci mezi obchodními řetězci s kvalitativním finančním výsledkem pro občany města a okresu. Nevěděli jsme ovšem, že i přes výše uvedené skutečnosti a pro město i výhody, se stane projekt TESCO Havlíčkův Brod politickou záležitostí, ve které několik lidí, díky svému politickému postavení v samosprávě, takto ekonomicky výhodný projekt pro město prostě potopí.... A musíme kvitovat, že mnoho lidí, kteří měli tu čest být součástí tohoto projektu (právnící, stavební inženýři, zaměstnanci expanze TESCO Stores ČR, a další), nevěřícně nechápali, co se na radnici v tomto městě ve vztahu k takové investici děje... Územní plán v pořádku, velké investice do technické infrastruktury ve prospěch města ve výši min. o 50% vyšší, než byla investice jiného obchodního řetězce, roční příspěvek do MHD za plnou cenu za km jízdy trasy, kdy město k tomu navíc by si účtovalo jízdné od cestujících ve vztahu k zastávce TESCO.

Celá ta anabáze, kterou tady vedení města po dobu realizace projektu TESCO Havlíčkův Brod provádělo s jediným záměrem - zajistit nemožnost realizace tohoto projektu, má jasný dopad pro investory v tomto městě. Včera to bylo TESCO, zítra třeba obuvník, automechanik, či jiný zájemce z řad soukromého investora.

Rozhodli jsme se, že připravíme informace pro občany města Havlíčkův Brod, které se skutečně odehrály, které byly někým připraveny a které měly dopad na sokromou investici, která byla podle paltné legislativy v souladu se zákonem a především zájmem města, které město deklarovalo v přijatém územním plánu aglomerace. Zároveň podáme informace, které nekompromisně deklarují, že vedení města manipulovalo s  veřejným míněním občanů, a to i za pomocí dětí ze Základní školy (nechceme TESCO....možná by nechtěly ani FUTABU, když dělá díly pro "smradlavá" auta)...... další informace podáme i proto, že jsem nejen majitelem developerské společnosti NIMIRU, ale jsem i občanem Havlíčkova Brodu a tedy vnímám celou záležitost jako občan, který má svá práva a taky povinnosti, které mimo jiné mu stanovuje i samospráva, tedy politické vedení města.

 

Petr Ošlejšek

jednatel společnosti NIMIRU a občan města Havlíčkův Brod