Obchodní centrum NIMIRU Havlíčkův Brod (ulice Masarykova u OMW)

Vážení spoluobčané města Havlíčkůva Brodu, projekt TESCO Havlíčkův Brod "oslavil" 7 výročí. I přes velkou snahu investora, nedošlo k dalšímu posunu ve věci dořešení skutečností, které zapřičinily přerušení či zastavení tohoto projektu. V případě soudní pře mezi restituentem na straně žalobce a Pozemkovým fondem (dnes Státním pozemkovým úřadem) na straně žalované ve věci uplatnění restitučního nároku na pozemek, který je určen na výstavbu obchvatu, nemá Investor žádné možnosti. Je pravdou, že město mohlo od prvopočátku požádat Pozemkový fond o bezúplatný převod žalobou dotčený pozemek do svého majetku nejen s ohledem na skutečnost, že se jedná o pozemek pro výstavbu obchvatu města dle ZUR i v rezervě ÚP, ale i s tím, že má investora, který skutečně na tomto pozemku komunikaci - část obchvatu - na své náklady postaví a za cenu 1 Kč převede do majetku města, tak jak je stvrzeno v řádně uzavřené Plánovací smlouvě mezi NIMIRU a městem Havlíčkův Brod. Nějak došlo k tomu, že město tuto možnost převodu neaplikovalo. Soud ve věci žaloby již koná 2 roky, tedy ve lhůtě, kdy ostatní žaloby podané v době této žaloby, jsou již dávno vyřešené. A k tomu obsah žaloby, kdy žalobce se domáhá výdeje pozemku za účelem provádění zemědělské výroby, sic není známo, že by žalobce zemědělskou činnost skutečně prováděl, a proti tomu je písemný závazek investora, že na tomto pozemku v souladu s územním plánem postaví komunikaci, chodníky, veřejné osvětlení v ceně min. 15 MIO Kč, dokazuje, že se jedná o záměr. Výše uvedné částečné informace o "realizaci" projektu OC TESCO Havlíčkův Brod jsou uvedeny jako skutečnost k zamyšlení. Obchodní centrum TESCO zde mohlo fungovat již minimálně 4 roky. Do majetku města by předalo technickou infrastrukturu v hodnotě 18 MIO Kč za kupní cenu 1 Kč. Obchodní centru by zaměstnalo 200 lidí a při výstavbě centra by místní firmy dostaly možnost realizace - tedy práci. Argumentace proti OC TESCO byla vždy nevůle místních podnikatelů vyplývající z možné konkurence. Ovšem TESCO je konkurenem potravinářským subjektům, což dnes je z 99% konkurence obchodním řetězcům, ne soukromníkům. Oproti tomu je fakt, že retail Nákupní zóna na Masarykově ulici byl realizován bez problémů i přes fakt, že sortiment prodejen je skutečně v přímé konkurenci s místními podnikateli. S úsměvem jde tedy o nějaký paradox. Jako Investor jsme se rozhodli, že se pokusíme projekt dokončit, sic máme podvědomou chuť pozemky využít podle jiných zájemců - autobazar, vrakoviště s likvidací ojetin, stavebniny. Ale bez součinnosti s městem je to nemožné. Děkujeme za podporu všech, kteří projekt OC TESCO zde podpořili. Dříve uvedeno: již šest let investor, společnost NIMIRU, spol. s r.o. Havlíčkův Brod, intenzivně řeší projekt Obchodního centra TESCO v našem městě. Umístnění projektu je v souladu s platným územním plánem města Havlíčkův Brod, je situován na okraji města na ul.Masarykově u OMV, aby pro svoji dopravní obslužnost využíval stávající obchvat, a tak co nejméně zatěžoval dopravou střed města. Hypermarket TESCO měl a má, zvýšit konkurenci v poskytování služeb zákazníkům (např.samoobslužné zóny, rozmanitost zboží, apod.) a také ovlivňovat cenovou nabídku sortimentu, což je především přínosem pro každého obyvatele města a regionu. Dalším, nemalým přínosem je vytvoření 200 pracovních míst pro nezaměstnané spoluobčany. Projekt zasahuje i do sféry doprovodných staveb, které svým charakterem jsou přínosem pro město. Projekt TESCO Havlíčkův Brod je i investicí do technické infrastruktury v dané lokalitě v hodnotě 20 MIO Kč, vyřeší problém nebezpečného přechodu u Penny Marketu na ulici Masarykově tím, že rekonstrukcí této křižovatky do světelného režimu, a s použitím ostrůvku, se přechod chodců stane bezpečný, a jasný řád dostane dopravní režim ze současného dnešního dopravního chaosu. Další doprovodnou investicí je vybudování komunikace sloužící nyní pro příjezd k obchodnímu centru, nicméně je částí budoucí místní komunikace propojující ul.Masarykovu s ul.Rozkošskou, dále pak rekonstrukce chodníků od resataurace u Huberta, po křižovatku ke hřbitovu. Další investicí je revitalizace přírody nad Pivovarskými rybníčky k zahradnictví, kde vznikne potok s tůněmi, bude vysazeno mnoho stromů a celkově bude touto investicí zajištěn charakter území, jako významný krajinný prvek. Investor dále zrekonstruje cestu podél zahradnictví až k lesu. Další zajímavostí je poskytování financí do provozu městské hromadné autobusové dopravy na základě prodloužení linek MHD přímo k obchodnímu centru. Město Havlíčkův Brod tak velkého investora od doby výstavby Futaby nepamatuje. Vedení města nepotvrdilo, že by svojí činností přilákalo obdobně silného investora, proto je velmi zarážející, že mnozí představitelé a zástupci města, investora s tak velkým významem pro město Havlíčkův Brod odmítají. Otázkou je, zda zastupují voliče, nebo skupinu lidí, kteří se obávají další konkurence. Kdo si váží investic do služeb pro lidi, majetku města, investic do tvorby pracovních míst, a kdo je proti, si může každý z nás najít na stránkách města, kde se uvádí, jak který zastupitel města v bodech souvisejících s tímto projektem, hlasoval. Neboť Ti, kteří brání realizaci stavby hypermarketu TESCO v Havlíčkově Brodě, své tvrzení opírají o Vás, občany města, s tím, že obyvatelé města odmítají výstavbu tohoto hypermarketu, rozhodli jsme se, že zde můžete svobodně hlasovat podle svého skutečného mínění a svým hlasem podpořit nebo odmítnout výstavbu OC TESCO v Havlíčkově Brodě. Je již skutečností, že TESCO bude realizovat svojí další filiálku o velikosti 3.000m2 prodejní plochy, ve městě Chotěboř (v Havlíčkově Brodě je 4.000m2 prodejních ploch). Doba přípravy, se díky ochotě tohoto města, zkrátila na necelé dva roky. Je tedy vidět, že to jinde jde. S přáním hezkého dne Petr Ošlejšek, majitel společnosti NIMIRU a občan Havlíčkova Brodu Případné otázky zasílejte na nimiru@nimiru.com Nyní, pokud máte zájem, můžete se zúčastnit ankety, zda jako obyvatel města Havlíčkův Brod nebo okresu Havlíčkův Brod si přejete, aby se toto Obchodní centrum v Havlíčkově Brodě realizovalo: Zde můžete hlasovat!